MENÜ

TOP pályázatok

Tiszakanyar - TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

A Tiszakanyar TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 projekt új fázisba érkezett. Megtörtént a tervezés, a jogerős engedélyek elfogadásra kerültek. A közbeszerzési dokumentáció folyamatban van. A műszaki tervdokumentáció már elkészült. A projekt marketing stratégiáját elfogadták, véglegesítve és jóvá is lett hagyva.

Sajtóközlemény

Tiszakanyar Projekt

A turisztikai projekt 2017. december 1-vel kezdetét vette. Az elnyert összeg: 250.000.000 Ft.

A pályázatban résztvevő települések: Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszavárkony és Vezseny együttműködése révén valósul meg.

Az a cél, hogy olyan térségi hálózat legyen kialakítva, mely kulturális vonzerőn alapul, a terület turisztikai szempontból fontos pontjait összekösse. Egy lehetséges túraútvonalra lett illesztve az elképzelés, mely érinti a települések látnivalóit.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül fog megvalósulni. Ez a támogatás vissza nem térítendő.

A projekt kódszáma és neve: TOP-1.2.1-15-JN1 -2016-00020 -Tiszakanyar-

A fejlesztés célja, hogy a térségben már működő, különböző helyszíneken létesült kulturális terek, valamint kapcsolódó rendezvényhelyszínek turisztikai vonzereje fejlesztésre kerüljön az európai uniós támogatás segítségével. A projekt előreláthatólag 2019. júliusára valósul meg.

Rákóczifalva: A fejlesztés eredményeként a Helyi Macimúzeum bővítése, fűtési rendszerének fejlesztése, Helytörténeti Múzeum és Ajándékbolt kerül kialakításra. Ezeken kívül a WC felújítása, egy új kiállító terem és az udvar rendezése a fő megvalósítandó terv. .

A tanösvényen a meglévő infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Kicserélésre kerülnek az elhasználódott faelemek, a javítható szerkezetek felújításra kerülnek. Új információs,- tájékoztató táblák, interaktív játékok kerülnek kihelyezésre. A Révhajó kikötő biztonságosabbá tétele, környékének rendezése, fontos részét képezi a projektnek.

Rákócziújfalu: Kerékpáros pihenőhely lesz kialakítva a Főút mellet, mely létesítmény mögé játszótér kerül. Ezen területre padok és szemétgyűjtők is ki lesznek helyezve. A kunhalomra van tervezve a fentebb felsorolt, már meglévő emlékművek áttelepítése, egységessé alakítása. Fontos a terület felújítása, a meglévő lépcső újjáépítésével, pihenőhely kialakításával, pihenőpadok lerakásával és térkövezéssel.

Tiszavárkony: A cél az, hogy a Tisza partján, a sétány kialakítása a strandig megvalósuljon. A település közösségi terének felújítása is központi szerepben van, mely tartalmaz parkrendezést, szegélyezést, padok és szemétgyűjtők kihelyezését is. Az Endre király emlékmű is érintett a projektben, ahol fontos a terület körbekerítése, rendbetétele, vadháló és sövény telepítésével. Emellett be van tervezve a füves pálya kialakítása, és sütögető helyek kivitelezése.

Vezseny: A községben kilátó, valamint erdei pihenő lesz kialakítva a Patkóban. Padok, székek és szemétgyűjtők is beszerzésre kerülnek.

MEGHÍVÓ - Környezettudatosság és az Integrált Szemlélet Erősítése a Lakosság Körében

A teljes meghívó a képre kattintva megtekinthető

 

Időpont: 2018. június 23. szombat
Helyszín: Varsány Közösségi Ház Oldalterem
 
PROGRAM:
10:00 - 10:40 Magyar Ferenc általános iskolai pedagógus előadása a környezettudatosság jegyében
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!
 
 

Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat
Projekt címe: Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 239 344 700  Ft.
A támogatás mértéke: 100 %
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 
 
Rákóczifalva Város Önkormányzat TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számon nyilvántartott „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése” című pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 239 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg, mely 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás.
 
A projekt keretében Rákóczifalván a Virágoskert Óvoda épületének felújítására, átalakítására valamint egy új bölcsődei épület kialakítására kerül sor. 
A Rákóczi út 60. (hrsz:1005) szám alatt lévő intézményi egység újul meg oly módon, hogy a meglévő 4 csoportos óvoda hiányzó funkciói kiépítésre kerülnek, valamint 2 bölcsődei csoport részére egy teljesen új EU színvonalnak megfelelő épület kerül kialakításra. Az óvodában a mindennapos mozgás megszervezésére tornaszoba lesz, illetve nagyobb méretű melegítő konyha, 2 iroda, 2 fejlesztő szoba, 1 nevelői szoba és 1 személyzeti öltöző segíti a nevelési munkát. Az intézmény felújításának köszönhetően a „DD” korszerűt megközelítő kategóriának megfelelő 4 csoportos óvodai épület alkalmassá válik 100 fő óvodáskorú gyermek biztonságos és kényelmes elhelyezésére. Az új 2 csoportos bölcsődei épületben egyrészről a Toldi utcai épület kisgyermekei kerülnek átköltöztetésre másrészről egy teljesen új bölcsődei csoport jön létre. Az új bölcsődei egység földszintes kialakítású lesz és 26 fő gyermek szakszerű gondozását teszi lehetővé. Az ingatlan tervezett helyiségei: 2 foglalkoztatói egység, 1 átadó-öltöztető helyiség, 1 mosdófürösztő, előtér, babakocsitároló, vezetői iroda, szülői akadálymentes WC és fedett terasz. A melegítő konyha és a személyzeti helyiségek mind az óvodai részt, mind a bölcsődét ellátják majd. A projektnek köszönhetően eszközbeszerzésekre is sor kerül, az óvodában elavult bútorok cseréjére kerülhet sor, illetve az étkezéshez szükséges eszközök, udvari játékok beszerzése is megvalósul. 
A város gyermekintézményi fejlesztése lehetővé teszi a nevelési és gondozási szolgáltatás színvonalának emelését, a jelenlegi bölcsődei férőhelyhiány megszüntetését a szülői igényeknek megfelelően. Az intézmény szakmai programjához illeszkedve 2 fejlesztő helyiség létrehozása is megtörténik, ami a helyben élő kisgyermekek hátrányos helyzetének leküzdéséhez járul hozzá, valamint az iskolára való felkészítést is segíti. A projekt sikeres megvalósítása lehetővé teszi 100 fő óvodás és 26 fő bölcsődés korú kisgyermek kényelmes elhelyezését a Rákóczi utcai intézményegységben, valamint hozzájárul az intézményi dolgozók munkakörülményeinek minőségbeli javításához és fejlesztéséhez. Az új 12 fős bölcsődei csoport kialakításának köszönhetően 2 új bölcsődei dolgozó munkahelyteremtése valósul meg.
 
 

A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Projekt címe: A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván

A szerződött támogatás összege: 57 289 584 Ft.

A támogatás mértéke:100 %

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062

A tervezett átalakítás során az épület méretei, a funkciók és a szerkezetek változatlanok maradnak. Megvalósul a tetők kiegészítő hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, mely a ház fenntartási költségeinek csökkentését eredményezi. Szintén ezt szolgálja a kazánház gépészeti korszerűsítése is. Az átalakítás részeként megvalósításra kerül az épület projektarányos akadálymentesítése. A meglévő épület keleti bejáratának akadálymentesítését új akadálymentes rámpa építésével biztosítjuk. A bejárat mellett kapucsengő kerül elhelyezésre 1,10 m magasságban. Az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m fordulási szabad terület biztosított, az akadálymentes mellékhelyiség az épület földszintjén helyezkedik el.

 

Ajánlati felhívás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljáráshoz

„Tornacsarnok energetikai korszerűsítése”

"TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062 Sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván”

 

Ajánlattételi felhívás

 

Ajánlatételi felhívás módosítása

 

Árazatlan költségvetés

 

Ajánlattevők listája

 

Bontási jegyzőkönyv

 

Asztali nézet