MENÜ

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027


Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat
Projekt címe: Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 239 344 700  Ft.
A támogatás mértéke: 100 %
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 
 
Rákóczifalva Város Önkormányzat TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számon nyilvántartott „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése” című pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 239 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg, mely 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás.

A projekt keretében Rákóczifalván a Virágoskert Óvoda épületének felújítására, átalakítására valamint egy új bölcsődei épület kialakítására kerül sor. 
A Rákóczi út 60. (hrsz:1005) szám alatt lévő intézményi egység újul meg oly módon, hogy a meglévő 4 csoportos óvoda hiányzó funkciói kiépítésre kerülnek, valamint 2 bölcsődei csoport részére egy teljesen új EU színvonalnak megfelelő épület kerül kialakításra. Az óvodában a mindennapos mozgás megszervezésére tornaszoba lesz, illetve nagyobb méretű melegítő konyha, 2 iroda, 2 fejlesztő szoba, 1 nevelői szoba és 1 személyzeti öltöző segíti a nevelési munkát. Az intézmény felújításának köszönhetően a „DD” korszerűt megközelítő kategóriának megfelelő 4 csoportos óvodai épület alkalmassá válik 100 fő óvodáskorú gyermek biztonságos és kényelmes elhelyezésére. Az új 2 csoportos bölcsődei épületben egyrészről a Toldi utcai épület kisgyermekei kerülnek átköltöztetésre másrészről egy teljesen új bölcsődei csoport jön létre. Az új bölcsődei egység földszintes kialakítású lesz és 26 fő gyermek szakszerű gondozását teszi lehetővé. Az ingatlan tervezett helyiségei: 2 foglalkoztatói egység, 1 átadó-öltöztető helyiség, 1 mosdófürösztő, előtér, babakocsitároló, vezetői iroda, szülői akadálymentes WC és fedett terasz. A melegítő konyha és a személyzeti helyiségek mind az óvodai részt, mind a bölcsődét ellátják majd. A projektnek köszönhetően eszközbeszerzésekre is sor kerül, az óvodában elavult bútorok cseréjére kerülhet sor, illetve az étkezéshez szükséges eszközök, udvari játékok beszerzése is megvalósul. 
A város gyermekintézményi fejlesztése lehetővé teszi a nevelési és gondozási szolgáltatás színvonalának emelését, a jelenlegi bölcsődei férőhelyhiány megszüntetését a szülői igényeknek megfelelően. Az intézmény szakmai programjához illeszkedve 2 fejlesztő helyiség létrehozása is megtörténik, ami a helyben élő kisgyermekek hátrányos helyzetének leküzdéséhez járul hozzá, valamint az iskolára való felkészítést is segíti. A projekt sikeres megvalósítása lehetővé teszi 100 fő óvodás és 26 fő bölcsődés korú kisgyermek kényelmes elhelyezését a Rákóczi utcai intézményegységben, valamint hozzájárul az intézményi dolgozók munkakörülményeinek minőségbeli javításához és fejlesztéséhez. Az új 12 fős bölcsődei csoport kialakításának köszönhetően 2 új bölcsődei dolgozó munkahelyteremtése valósul meg. 
Asztali nézet