MENÜ

RENDELETEK

Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 2014.02.28


 

Állandó Bizottságok elnevezése 2011.02.16


 

Anyakönyvi rendelet 2017.05.19


 

Ár-belvízkárok szabályozása 2009.09.04


 

Az ingatlanok előtti zöldterületen található növényzet ápolásáról és gondozásáról 2010.09.01


 

Bursa Hungarica Ösztöndíj rendelet 2008.09.12


 

Címer, zászló rendelet egységes 2009.09.29


 

Dózsa út útépítési rendelet 2009.09.29


 

Építményadó rendelet


 

Eü.alapellátási körzetek rendelet 2017.02.14.


 

Filmforgatási rendelet 2013.09.25


 

Gyermekvédelem helyi szabályai 2019.08.29.


 

Házszám megállapításáról, valamint a házszám- és közterületnév táblák elhelyezésének szabályairól szóló rendelet


 

H.É.SZ.rendelet 2013.11.28.egységes szerkezet


 

H.É.SZ. rendelet mellékletét képező szabályozási terv


 

Helyi hulladékgazdálkodási terv rendelet 2009.09.29


 

Helyi népszavazásról rendelet 2007.07.25


 

Hulladékkezelési rendelet 2002.04.03


 

Iparűzési adó rendelet


 

Jogharmonizációs rendelet 2010.09.29


 

Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei


 

Kitüntető címek és díjak alapítás és adományozásának rendje 2016.04.22.


 

Kommunális adó rendelet egységes szerkezetben


 

Környezetvédelmi és ÁLLATTARTÁSI rendelet 2013.11.28. egységes


 

Közművelődési rendelet 2012.04.27


 

Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ 2014.02.28


 

Közterület használata, hirdetések elhelyezése 2013.11.01


 

Köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól 2015. 09.25.


 

Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2019.05.24.


 

Önkormányzati biztos kirendelése 2009.09.04


 

Partnerségi egyeztetés szabályai


 

Piac rendelet 2016.04.22.


 

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 2010.05.07


 

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete


 

Rákóczifalva Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési táblái


 

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva 2017. évi költségvetéséről


 

Rákóczifalva 2017. évi költségvetési táblái


 

Rákóczifalva város közterületeinek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezéséről szóló rendelet


 

Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése


 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019.11.28.


 

Szociális és gyermekvédelmi Ellátások szabályai 2019.05.24.


 

Talajterhelési díj rendelet


 

Telekadó rendelet hatályon kívül helyezése


 

Településképi rendelet 2018.02.01.


 

Temetői rendelet 2015.10.30


 

Tiszteletdíj rendelet


 

Utcanév elnevezés 2009.09.04


  

Utcanév változás 2009.09.04


 

Útépítési érdekeltségi hozzájárulás 2009.09.29


 

Vagyon rendelet 2014.02.28


 

Várossá válás rendelet


 

Vízdíj rendelet


 

Víziközmű alapdíj 2009.09.29


 

Zrínyi utca útépítési rendelet 2009.09.29


 

2016. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadás


 

2016. évi zárszámadási rendelet táblázatok


 

2018. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet


 

2018. évi zárszámadási rendelet táblázatok

Asztali nézet