MENÜ

PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző, pénztáros munkakör betöltésére

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Rákóczifalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

„A” típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Rákóczifalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

„B” típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00038

Sajtóközlemény

 

Bursa Hungarica pályázati lehetőség

Rákóczifalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára

 

"B" típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Rákóczifalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

Forrás: https://rakoczifalva.ewk.hu/


Tiszakanyar - TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020

A Tiszakanyar TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 projekt új fázisba érkezett. Megtörtént a tervezés, a jogerős engedélyek elfogadásra kerültek. A közbeszerzési dokumentáció folyamatban van. A műszaki tervdokumentáció már elkészült. A projekt marketing stratégiáját elfogadták, véglegesítve és jóvá is lett hagyva.

Sajtóközlemény

Tiszakanyar Projekt

A turisztikai projekt 2017. december 1-vel kezdetét vette. Az elnyert összeg: 250.000.000 Ft.

A pályázatban résztvevő települések: Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszavárkony és Vezseny együttműködése révén valósul meg.

Az a cél, hogy olyan térségi hálózat legyen kialakítva, mely kulturális vonzerőn alapul, a terület turisztikai szempontból fontos pontjait összekösse. Egy lehetséges túraútvonalra lett illesztve az elképzelés, mely érinti a települések látnivalóit.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül fog megvalósulni. Ez a támogatás vissza nem térítendő.

A projekt kódszáma és neve: TOP-1.2.1-15-JN1 -2016-00020 -Tiszakanyar-

A fejlesztés célja, hogy a térségben már működő, különböző helyszíneken létesült kulturális terek, valamint kapcsolódó rendezvényhelyszínek turisztikai vonzereje fejlesztésre kerüljön az európai uniós támogatás segítségével. A projekt előreláthatólag 2019. júliusára valósul meg.

Rákóczifalva: A fejlesztés eredményeként a Helyi Macimúzeum bővítése, fűtési rendszerének fejlesztése, Helytörténeti Múzeum és Ajándékbolt kerül kialakításra. Ezeken kívül a WC felújítása, egy új kiállító terem és az udvar rendezése a fő megvalósítandó terv. .

A tanösvényen a meglévő infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Kicserélésre kerülnek az elhasználódott faelemek, a javítható szerkezetek felújításra kerülnek. Új információs,- tájékoztató táblák, interaktív játékok kerülnek kihelyezésre. A Révhajó kikötő biztonságosabbá tétele, környékének rendezése, fontos részét képezi a projektnek.

Rákócziújfalu: Kerékpáros pihenőhely lesz kialakítva a Főút mellet, mely létesítmény mögé játszótér kerül. Ezen területre padok és szemétgyűjtők is ki lesznek helyezve. A kunhalomra van tervezve a fentebb felsorolt, már meglévő emlékművek áttelepítése, egységessé alakítása. Fontos a terület felújítása, a meglévő lépcső újjáépítésével, pihenőhely kialakításával, pihenőpadok lerakásával és térkövezéssel.

Tiszavárkony: A cél az, hogy a Tisza partján, a sétány kialakítása a strandig megvalósuljon. A település közösségi terének felújítása is központi szerepben van, mely tartalmaz parkrendezést, szegélyezést, padok és szemétgyűjtők kihelyezését is. Az Endre király emlékmű is érintett a projektben, ahol fontos a terület körbekerítése, rendbetétele, vadháló és sövény telepítésével. Emellett be van tervezve a füves pálya kialakítása, és sütögető helyek kivitelezése.

Vezseny: A községben kilátó, valamint erdei pihenő lesz kialakítva a Patkóban. Padok, székek és szemétgyűjtők is beszerzésre kerülnek.

MEGHÍVÓ - Környezettudatosság és az Integrált Szemlélet Erősítése a Lakosság Körében

A teljes meghívó a képre kattintva megtekinthető

 

Időpont: 2018. június 23. szombat
Helyszín: Varsány Közösségi Ház Oldalterem
 
PROGRAM:
10:00 - 10:40 Magyar Ferenc általános iskolai pedagógus előadása a környezettudatosság jegyében
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!
 

Pályázati felhívás könyvtáros munkakör betöltésére

A Varsány közösségi Ház és könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet könyvtáros (könyvtárvezetői beosztással) munkakör betöltésére.

  Pályázati felhívás

HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS - Ösztöndíj pályázat

Rákóczifalva Városi Önkormányzat értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú projekt keretén belül meghirdetett ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT benyújtási határideje  meghosszabbításra került!

A kérelmek beérkezési határideje:  2018. május 23. szerda 16 óra

Ösztöndíj pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00038

Rákóczifalva Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében,, projekt keretében a településen élő, tanulói/hallgatói jogviszonyban álló fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjra.

Az ösztöndíj nyújtásának elsődleges célja, a fiatalok továbbtanulásának támogatása.

  Pályázati felhívás

 Ösztöndíj kérelem

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Rákóczifalva Város Önkormányzata konzorciumban megnyerte a EFOP-1.5.2-16 – 2017-00038 Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében című pályázatot. A projekt keretén belül az konzorciumban résztvevő településeken (Rákócziújfalu, Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő) képzések és rendezvények valósulnak meg, valamint 2018. májusában a rákóczifalvai fiataloknak ösztöndíj pályázati lehetőséget hirdet meg Rákóczifalva Város Önkormányzata.

A projekt céljáról és a megvalósuló programokról az alábbi linken olvashat többet:

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 

Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat
Projekt címe: Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 239 344 700  Ft.
A támogatás mértéke: 100 %
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 
 
Rákóczifalva Város Önkormányzat TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számon nyilvántartott „Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fejlesztése” című pályázata a Széchenyi 2020 program keretében 239 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg, mely 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás.

A projekt keretében Rákóczifalván a Virágoskert Óvoda épületének felújítására, átalakítására valamint egy új bölcsődei épület kialakítására kerül sor. 
A Rákóczi út 60. (hrsz:1005) szám alatt lévő intézményi egység újul meg oly módon, hogy a meglévő 4 csoportos óvoda hiányzó funkciói kiépítésre kerülnek, valamint 2 bölcsődei csoport részére egy teljesen új EU színvonalnak megfelelő épület kerül kialakításra. Az óvodában a mindennapos mozgás megszervezésére tornaszoba lesz, illetve nagyobb méretű melegítő konyha, 2 iroda, 2 fejlesztő szoba, 1 nevelői szoba és 1 személyzeti öltöző segíti a nevelési munkát. Az intézmény felújításának köszönhetően a „DD” korszerűt megközelítő kategóriának megfelelő 4 csoportos óvodai épület alkalmassá válik 100 fő óvodáskorú gyermek biztonságos és kényelmes elhelyezésére. Az új 2 csoportos bölcsődei épületben egyrészről a Toldi utcai épület kisgyermekei kerülnek átköltöztetésre másrészről egy teljesen új bölcsődei csoport jön létre. Az új bölcsődei egység földszintes kialakítású lesz és 26 fő gyermek szakszerű gondozását teszi lehetővé. Az ingatlan tervezett helyiségei: 2 foglalkoztatói egység, 1 átadó-öltöztető helyiség, 1 mosdófürösztő, előtér, babakocsitároló, vezetői iroda, szülői akadálymentes WC és fedett terasz. A melegítő konyha és a személyzeti helyiségek mind az óvodai részt, mind a bölcsődét ellátják majd. A projektnek köszönhetően eszközbeszerzésekre is sor kerül, az óvodában elavult bútorok cseréjére kerülhet sor, illetve az étkezéshez szükséges eszközök, udvari játékok beszerzése is megvalósul. 
A város gyermekintézményi fejlesztése lehetővé teszi a nevelési és gondozási szolgáltatás színvonalának emelését, a jelenlegi bölcsődei férőhelyhiány megszüntetését a szülői igényeknek megfelelően. Az intézmény szakmai programjához illeszkedve 2 fejlesztő helyiség létrehozása is megtörténik, ami a helyben élő kisgyermekek hátrányos helyzetének leküzdéséhez járul hozzá, valamint az iskolára való felkészítést is segíti. A projekt sikeres megvalósítása lehetővé teszi 100 fő óvodás és 26 fő bölcsődés korú kisgyermek kényelmes elhelyezését a Rákóczi utcai intézményegységben, valamint hozzájárul az intézményi dolgozók munkakörülményeinek minőségbeli javításához és fejlesztéséhez. Az új 12 fős bölcsődei csoport kialakításának köszönhetően 2 új bölcsődei dolgozó munkahelyteremtése valósul meg. 

Fórum - LEADER pályázati lehetősége

A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Projekt címe: A sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván

A szerződött támogatás összege: 57 289 584 Ft.

A támogatás mértéke:100 %

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062

A tervezett átalakítás során az épület méretei, a funkciók és a szerkezetek változatlanok maradnak. Megvalósul a tetők kiegészítő hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, mely a ház fenntartási költségeinek csökkentését eredményezi. Szintén ezt szolgálja a kazánház gépészeti korszerűsítése is. Az átalakítás részeként megvalósításra kerül az épület projektarányos akadálymentesítése. A meglévő épület keleti bejáratának akadálymentesítését új akadálymentes rámpa építésével biztosítjuk. A bejárat mellett kapucsengő kerül elhelyezésre 1,10 m magasságban. Az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50 m fordulási szabad terület biztosított, az akadálymentes mellékhelyiség az épület földszintjén helyezkedik el.


 Ajánlati felhívás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljáráshoz

„Tornacsarnok energetikai korszerűsítése”

"TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00062 Sportcsarnok energetikai fejlesztése Rákóczifalván”

Ajánlattételi felhívás

Ajánlatételi felhívás módosítása 

 

Árazatlan költségvetés

Ajánlattevők listája

Bontási jegyzőkönyv


 

A Sportcsarnok energetikai fejlesztése egy újabb mérföldkőhöz érkezett. 2018. június 1-vel megvalósult a felújítás 50%-os teljesítése. A pályázat keretén belül a korábban rossz állapotú tető hőszigetelési munkálatai, a palafedés és  az épület nyílászáróinak cseréje is megtörtént, melyek eddig  nem feleltek meg a hődinamikai követelményeknek. Most már korszerű és minden igénynek megfelelőek. Szépen haladnak a munkálatok, minden a tervezettek szerint valósul meg. Az utolsó fázis munkálatai elkezdődnek.  Nem soká már a megújult Sportcsarnokot vehetik birtokba a lakosok.

Rákóczifalva, a zöld város - TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019

Kedvezményezett neve: Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Projekt címe: Rákóczifalva- a zöld város

A szerződött támogatás összege: 100 601 849 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019

A projekt fő célja a rákóczifalvai piac és a főtér felújítása.

Piac: A felújítandó terület hozzávetőlegesen 800 m2. A piac épületében csökkenteni kell az állandó üzletek számát, új vizesblokk lesz építve, mely akadály mentesítve lesz. Megtörténik a Csarnok felújítása, a szükséges tárgyi eszközök, bútorok beszerzése. Megújul a térburkolat és a tetőhéjalás is ki lesz cserélve.

A főtér: Megtörténik a teljes rétegrendjében vízáteresztő sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása, a főtéri térburkolat bontása és építése, buszöblök, buszvárók felújítása, buszmegálló felújítása. A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés tevékenység megvalósításaként utcabútorok kihelyezése és a zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak rekonstrukciója: emlékmű felújítás valósul meg.

A zöldfelületek növénytelepítéssel megújulnak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat

Rákóczifalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban.
 
"A" típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára
 
 

"B" típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01261

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. március 10,
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.
 
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás keretében Magyarország Kormánya az önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében nyújt csatlakozási támogatást.

A Kormány a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében célul tűzte ki az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése, az ún. ASP rendszer országos kiterjesztése.

Az ASP projekt célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP központ létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.

A projekt keretében eszközbeszerzés valósul meg a két hivatal tekintetében, valamint az elektronikus ügyintézés feltételeinek kialakítása és egyéb, a szakrendszereket érintő módosításokra, adattisztításokra és migrálásra kerül sor.
 

Biztonságosabb Közlekedés Rákóczifalván - TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023

Rákóczifalva Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú „Biztonságosabb közlekedés Rákóczifalván” című pályázata 2017. május 4-én kelt támogatói döntés szerint 65.002.704 Ft támogatásban részesült.

A pályázat megvalósítási helyszínei a Szabadság tér környezetében, valamint az országos közút átkelési szakaszán találhatóak. Itt helyezkedik el a Városháza, templomok, oktatási intézmények, egyéb közintézmények, buszmegállók és kereskedelmi létesítmények is. A város vezetése célul tűzte ki ezen közlekedési létesítmények baleseti kockázatának csökkentését. 
 
A beruházás részeként a 442. sz. főút és a Rákóczi Ferenc út csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányítás kerül kialakításra. Jelenleg jelzőtáblák szabályozzák a forgalmi rendet, azonban a mellékirányból – a Rákóczi Ferenc útról – a kikanyarodás a főútra (a buszoknak halmozottan) nehézkes és veszélyes, főleg nagyobb forgalom esetén. 
 
A település több pontján kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kerülnek kialakításra. Első helyszín a 442. főút és a Rákóczi Ferenc út csomópontja, itt a főúttal párhuzamosan a Rákóczi Ferenc úton egy közös gyalogos- és kerékpáros átvezetés kivitelezése történik meg. Második helyszín a 442. sz. főút és a Toldi Miklós út kereszteződése, ahol a főútra egy közös gyalogos- és kerékpáros átvezetés, valamint a Toldi Miklós úton egy kerékpáros átvezetés létesítendő. A harmadik helyszín a Rákóczi Ferenc út és a Petőfi Sándor út csomópontjában található, ahol egy kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül a Rákóczi Ferenc úton. 
 
A projekt keretein belül öt különböző helyen kerülnek felújításra/kialakításra a parkolóhelyek. 1. Varsány Közösségi Ház és Könyvtár – 10 db parkolóállás, 2. Városháza - 15 db parkolóállás, 3. II. Rákóczi Ferenc Ált. és Alapfokú Művészeti Isk. – 13 db parkolóállás, 4. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde – 2 db parkolóállás (Rákóczi Ferenc út 60.), 5. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde – 10 db parkolóállás (Petőfi Sándor út – Rákóczi Ferenc út csomópontja)


A projekt megvalósítási időtartama előreláthatólag 19 hónap.
A projekt összköltsége: 65.002.704 Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.


A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.


***

Újabb mérföldkövéhez érkezett a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú „Biztonságosabb közlekedés Rákóczifalván” című pályázat. Az előkészítési munkálatok kapcsán elkészültek a projekt engedélyes és kiviteli tervei, lezajlott az engedélyezési eljárás. A tervek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya általi tervzsűrizése megtörtént, illetve lezajlott az engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció auditálása. A közbeszerzés lefolytatása után kezdetét veheti a kivitelezés időszaka, melynek előre látható befejezése 2018. október 31. 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a beruházás megvalósításának időszakában a következő helyszíneken számíthatnak forgalomváltozásra, esetleges forgalomkorlátozásokra: 442 számú főút és Rákóczi Ferenc út csomópontja, 442 számú főút és Toldi Miklós utca csomópontja, a Rákóczi Ferenc út-Petőfi Sándor út kereszteződése, illetve közintézményeink környezetében. A kivitelezés időszakában a lakosság folyamatos tájékoztatása megtörténik a forgalomkorlátozások kapcsán Rákóczifalva Város Önkormányzata részéről.
 

Rákóczifalva Város Önkormányzatának pályázatai

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0747 pályázati projekt
 
"Informatikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0747 projekthez kapcsolódóan" elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint
 
 
***
 
 
 
 
ÁROP-1.A.2 projekt kapcsolódó dokumentumok
 

A projektben megvalósított képzések oktatási segédanyagai:

 

Szervezetfejlesztési tanulmányok:

 

Teljesítményértékelés dokumentumai:

 

Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási segédanyagok:

 
 
***
 
Asztali nézet