MENÜ

Kitüntető címek adományozása

Rákóczifalvai kitüntető címek adományozására irányuló javaslatok benyújtása
 
Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján minden évben javaslatot lehet tenni:

a) Rákóczifalva Díszpolgára cím
b) Rákóczifalváért Életmű díj
c) Rákóczifalváért díj
d) Rákóczifalva Év Embere díj

adományozására.

A díjak és a cím adományozására valamennyi Rákóczifalván élő választópolgár, a városban működő politikai és társadalmi szervezet jogosult javaslatot tenni.
A javaslatot írásban kell előterjeszteni és tartalmaznia kell részletes indokolásként az adományozási feltételeknek való megfelelősséget, melyek a következőek:
 
"Rákóczifalva Díszpolgára" cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Rákóczifalva Város és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és méltó arra, hogy személyével Rákóczifalvát képviselje.

"Rákóczifalváért Életmű díj" adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kulturális, művészeti, közoktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási, településfejlesztési, gazdasági, sport vagy egyéb területen, több éven keresztül kiemelkedő munkát végzett, munkájával hozzájárult Rákóczifalva Város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

"Rákóczifalváért díj" adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve közösségnek, aki (amely) kulturális, művészeti, közoktatási, egészségügyi, szociális, közigazgatási, településfejlesztési, gazdasági, sport vagy egyéb területen kiemelkedő munkát végzett, munkájával hozzájárult Rákóczifalva Város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája miatt egyébként köztiszteletben áll.

"Rákóczifalva Év Embere" díj adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki az adományozást megelőző évben valamely jelentős eredményt hozó munkájával mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult Rákóczifalva város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

A díjak és a cím odaítélését, átadását megelőzően a javaslatokat a képviselő-testület Kulturális és Oktatási és Sport Bizottságának elnöke, a polgármester, és az alpolgármester részvételével működő Döntés-előkészítő Testület véleményezi. A képviselő-testület a Döntés-előkészítő Testület javaslata alapján dönt a díjak odaítéléséről.
 
A javaslat benyújtásának helye: Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
5085, Rákóczifalva Szabadság tér 2.
 
A javaslat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
 
 
Asztali nézet